Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

maly-pandzik
5362 b2f8
Reposted frompikolokolo pikolokolo viaMilkyJoe MilkyJoe
maly-pandzik
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viavolldost volldost
maly-pandzik
5394 a884
Reposted fromfungi fungi viafoxgallagher foxgallagher
8425 3e68 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viafoxgallagher foxgallagher
maly-pandzik
2757 fe29 500
Reposted fromfungi fungi viafoxgallagher foxgallagher
maly-pandzik
maly-pandzik
8005 4e22 500
Reposted frompiehus piehus viafoxgallagher foxgallagher
maly-pandzik
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viaMezame Mezame

July 22 2017

maly-pandzik
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viamkaynoa mkaynoa
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

July 19 2017

maly-pandzik
2066 36df 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viastonerr stonerr

July 18 2017

maly-pandzik
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viageralt geralt
maly-pandzik
8685 edff 500
Reposted fromtichga tichga viabanshe banshe
maly-pandzik
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
maly-pandzik
Reposted fromfragles fragles viamkaynoa mkaynoa

July 17 2017

maly-pandzik
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viadeepbluex deepbluex
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajanka89 janka89
1449 53d1
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagruetze gruetze
8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl