Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

30ca0dfa316c9d1db87f6201a4e3ad19167a6bbe.jpeg
Reposted fromnarfarchive narfarchive viaMrCoffe MrCoffe
maly-pandzik
2871 964f
Reposted fromverdantforce verdantforce viabiauek biauek

March 16 2018

maly-pandzik
8521 465d
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasohryu sohryu

March 13 2018

maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau viaNayu Nayu
maly-pandzik
2109 fb42
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viabiauek biauek
maly-pandzik
maly-pandzik
5317 fd7c 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMezame Mezame

March 12 2018

maly-pandzik
0249 681e 800
Reposted fromklausyklausy klausyklausy viasohryu sohryu
maly-pandzik
maly-pandzik
Słabością każdej mądrej idei jest to, że sta­rają się reali­zować ją głupcy.
— Marek Hłasko
Reposted fromreksi0 reksi0 viairbjarbirb irbjarbirb

March 11 2018

maly-pandzik
4889 e460 800
Reposted fromtojika4 tojika4 viaczinok czinok
maly-pandzik
maly-pandzik
0207 0e3d
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt vianowaczi nowaczi

March 10 2018

maly-pandzik

March 09 2018

maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau viaedhell edhell
maly-pandzik
Myślę że to znaczy zachowywać się w sposób dla Ciebie naturalny, tak że nie czujesz że się do czegoś zmuszasz albo coś udajesz. Jeśli coś Cię śmieszy to się śmiejesz, jeśli chcesz tańczyć to tańczysz.

March 08 2018

maly-pandzik
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
maly-pandzik
8209 38dc 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasohryu sohryu

March 07 2018

maly-pandzik
7424 5c25 800
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastarbug starbug
maly-pandzik

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl