Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

maly-pandzik
grafika couple, hug, and love
Reposted fromweightless weightless vianowaczi nowaczi
maly-pandzik
3279 9f76 500
This photo from a 1938 issue of National Geographic captioned, "Anne and her family lived alone on an island. She enjoyed having tea time with her friends the spiny lobster and baby hawk."
Reposted fromOFFka OFFka viahormeza hormeza
maly-pandzik
Play fullscreen
The Doors - The End (Eitan Reiter Remix)
Reposted fromStonerr Stonerr

December 07 2016

maly-pandzik
Reposted fromgruetze gruetze viadontforgot dontforgot
maly-pandzik
0952 7dbd
Reposted frommhsa mhsa viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
Główną rzeczą, która kontroluje ludzi jest to, co o sobie myślą. Hamuje ich to, jak siebie postrzegają. Jeśli wpojono Ci, że jesteś do niczego, to niczego nie dokonasz. Mnie nauczono, że mogę wszystko.
— Kanye West

December 06 2016

maly-pandzik
maly-pandzik
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
maly-pandzik
8080 6492 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl

December 05 2016

maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau
maly-pandzik
5299 7456
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viapassingbird passingbird
maly-pandzik
9970 b305
Reposted fromeyelyn eyelyn viabarricade barricade
maly-pandzik
2972 e469
Reposted fromtichga tichga viadontforgot dontforgot
maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau
maly-pandzik
Reposted frommeem meem viaStonerr Stonerr
maly-pandzik
6871 f572 500
Adam Hofman i jego imponująca przemiana.
Jednak brak polityki może się przysłużyć.
Najlepsza dieta to brak diety tylko dużo silnej woli w spalaniu kalorii. dużo ruchu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maly-pandzik
Pamiętaj, że ani to, co czujesz - ani to, czego nie czujesz - nigdy nie sprawia, że jesteś złym człowiekiem. To nie Twoja wina. Nie musisz wstydzić się, ani tłumaczyć przed światem ze swoich uczuć. Czujesz to, co czujesz i to nigdy nie jest złe. 
Naprawdę.
— Segritta
Reposted fromavooid avooid viaStonerr Stonerr
maly-pandzik
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie (Twojego łóżka), wytrze łzy, przyniesie herbatę, kawę, cokolwiek. Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się Twój sukces, jakie będzie serce. Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
Reposted fromchocoway chocoway viaStonerr Stonerr

December 04 2016

maly-pandzik
maly-pandzik
5058 7966 500
Reposted fromoll oll viarol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl