Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2016

maly-pandzik
6128 3eaa
Reposted fromGIFer GIFer viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

— Piotr C.
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
Nigdy nie żebraj o miłość. Nie warto. Nie trzymaj nikogo na siłę. Jesteś wart o wiele więcej niż Ci się wydaje. Nie zawracaj sobie głowy kimś kto już dawno zgłuszył swoje uczucie do Ciebie. Pamiętaj, jeśli to nie szalona, namiętna, niezwykła miłość, to szkoda na to czasu. Zbyt wiele jest w życiu rzeczy byle jakich, by miłość miała też taką być. Miłość nie może być delikatna. Kocha się zawsze na sto procent. Czas weryfikuje zawsze wszystko. Bez wyjątku. Zwłaszcza Miłość. 
— ❤
maly-pandzik
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viaoversensitive oversensitive

October 27 2016

2087 6823 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
maly-pandzik
wuda
Reposted fromtfu tfu vianowaczi nowaczi
maly-pandzik
Don’t ask yourself what the world needs; ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaStonerr Stonerr
maly-pandzik
Magia leży w Tobie. Nie w bursztynach. Nie w kolorowej sukience. Szpilkach, szmince, koszuli.
Magia to Twoje serce, wrażliwość, usta, dłonie. Słowa, które wypowiadasz na świat. Marzenia, które spełniasz. Magia to ogródek, który pielęgnujesz myślą, huśtawka do nieba, na której bujasz poranki i swoje sny nocami.
Magia jest tym, co nosisz w sobie. Tym, w co wierzysz. Tym, co kochasz. Tym, w czym pokładasz nadzieję.
— Kaja Kowalewska - "7"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatoja agatoja
maly-pandzik
I think we're all just trying to do our best. Please don't be so hard on others and don't judge them on their weaknesses. Please learn to empathize. 
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viahormeza hormeza
maly-pandzik
Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
— osiecka.
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone

October 26 2016

maly-pandzik
9150 ddad 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viahormeza hormeza
maly-pandzik
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza

October 25 2016

maly-pandzik
7516 1ec5 500
good morning, first world
Reposted fromlukster lukster viamkaynoa mkaynoa
maly-pandzik
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
jak winny-li-niewinny sumienia wyrzut,
że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu.

Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
jak lizać rany celnie zadane,
jak lepić serce w proch potrzaskane.
— Edward Stachura, "Jak"
Reposted fromcudoku cudoku viahormeza hormeza
maly-pandzik
maly-pandzik
9308 f44f 500
Reposted fromJohann Johann viapassingbird passingbird
maly-pandzik
6297 80c3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMezame Mezame

October 24 2016

maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion

October 22 2016

maly-pandzik

October 20 2016

maly-pandzik
5931 2db6 500
Reposted fromministerium ministerium viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl