Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

maly-pandzik
9228 3050
Reposted fromsober sober viabiauek biauek

February 19 2019

maly-pandzik
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl

February 17 2019

6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viahormeza hormeza

February 15 2019

maly-pandzik
9052 588a
superhero
Reposted fromnazghul nazghul viatchort tchort
maly-pandzik
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik

February 13 2019

maly-pandzik
6652 9cf5
Reposted fromzelbekon zelbekon viareloveution reloveution
maly-pandzik
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

February 11 2019

maly-pandzik
2547 5910 800
Reposted fromtotal1ty total1ty viagogullo77 gogullo77
maly-pandzik
2546 0a58 800
Reposted fromtotal1ty total1ty viagogullo77 gogullo77
maly-pandzik
5920 1b09 800
Reposted fromnajlepsza najlepsza viakivlov kivlov
maly-pandzik
Nie możesz spać? :( Co się dzieje u Ciebie?
maly-pandzik
6186 8f11
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viaMilkyJoe MilkyJoe
maly-pandzik
6748 f423 800
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza

February 09 2019

maly-pandzik
5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:

February 08 2019

maly-pandzik

Repost

Reposted fromsawb sawb viafoxgallagher foxgallagher

February 05 2019

maly-pandzik
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
maly-pandzik
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me

February 04 2019

maly-pandzik
6932 a0b3
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMilkyJoe MilkyJoe
maly-pandzik
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
maly-pandzik
2671 ae82
Reposted frompampunio pampunio viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl