Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

maly-pandzik
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialordofdragonss lordofdragonss
maly-pandzik
Reposted fromcarfreitag carfreitag viafoxgallagher foxgallagher

April 24 2017

maly-pandzik
maly-pandzik
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vianoisetales noisetales
6081 4f22 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vianoisetales noisetales
maly-pandzik
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00

April 23 2017

maly-pandzik
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viageralt geralt
maly-pandzik
6992 6897 500
Reposted fromStalkingAlvaro StalkingAlvaro viastonerr stonerr
maly-pandzik
0510 7a87

April 22 2017

6501 b447 500

mulchling:

really loving how ominous this is

April 21 2017

maly-pandzik
6549 2987 500
Reposted fromoll oll viaszszsz szszsz
maly-pandzik
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe

April 20 2017

6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaszszsz szszsz

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszszsz szszsz
2163 8df2

hobolunchbox:

Snitches get stitches.

Reposted fromlordminx lordminx vianoisetales noisetales

April 19 2017

maly-pandzik
Bądź lekka w tańcu, lecz nigdy w życiu. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu.
— kartka z pamiętnika, 1952
Reposted fromtereseek tereseek viahormeza hormeza

April 18 2017

maly-pandzik
5320 170f 500
Reposted fromjottos jottos viamkaynoa mkaynoa
maly-pandzik
To be fully alive, fully human, and completely awake is to be continually thrown out of the nest. To live fully is to be always in no-man’s-land, to experience each moment as completely new and fresh. To live is to be willing to die over and over again.
— ! Pema Chödrön
Reposted fromeldrianne eldrianne viakaktu kaktu
maly-pandzik
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasera sera

lafemmenuit:

I’m tired of girls trying to invalidate their own feelings during times of pain, especially to their friends. Your break up meant something. That friendship you lost was a hard blow. I understand why you feel tired this semester. Sometimes this “modern woman” stereotype is patriarchy’s last attempt; patriarchy disguised as feminism. You don’t have to be “wise beyond your years”; your pain and crying does not mean you are not intelligent. If you feel your friends demand justification for your pain and ordeals, they’re not friends. You’re strong but human. Remind yourself emotional space is part of liberation.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl