Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

maly-pandzik
"we can no longer protect you forever."
by Daniel Danger
Reposted fromhairinmy hairinmy viahardkorwey hardkorwey

July 19 2018

maly-pandzik
1224 8bf3 800
x
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaMissDeWorde MissDeWorde
maly-pandzik
1185 b6d0
Reposted fromanheros anheros viamontak montak

July 18 2018

maly-pandzik

July 17 2018

2653 bca8
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viastonerr stonerr
maly-pandzik
1338 59a9
Reposted fromfelicka felicka viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
maly-pandzik
7620 44de
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadank dank
maly-pandzik
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

July 15 2018

maly-pandzik
At that time [1909] the chief engineer was almost always the chief test pilot as well. That had the fortunate result of eliminating poor engineering early in aviation.
— Igor Sikorsky
Reposted fromxempx xempx viazerocool911 zerocool911
maly-pandzik
2929 9ece
maly-pandzik
8126 4585
Reposted fromteijakool teijakool viailovegreen ilovegreen
maly-pandzik
9844 aaac
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaedhell edhell

July 14 2018

maly-pandzik
8471 9fbf
Reposted fromteijakool teijakool vialeyrer leyrer

July 13 2018

maly-pandzik
9612 4c52
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatonietak tonietak

July 12 2018

maly-pandzik
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska

June 27 2018

maly-pandzik
8649 dc9a
Reposted fromzciach zciach viametalfairy metalfairy

June 22 2018

6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaczinok czinok

June 14 2018

maly-pandzik
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl