Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

maly-pandzik
9240 d215 800
Reposted frompiehus piehus viaBalladyna Balladyna
maly-pandzik
Reposted fromgruetze gruetze viacongreve congreve
maly-pandzik
maly-pandzik
7583 79b4
Reposted fromnazarena nazarena viabiauek biauek

September 18 2018

3856 32da 800

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi vialikearollingstone likearollingstone

September 17 2018

maly-pandzik
maly-pandzik
Nie jest ważne przecież, co było kiedyś. Ważne, co jest dziś i jak tym pokierować, aby jutro było lepiej.
Reposted fromMalinaMalinowa MalinaMalinowa
maly-pandzik
4307 e6b9
Reposted fromfungi fungi viaedhell edhell

September 16 2018

maly-pandzik
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
maly-pandzik
3644 cf86
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame

September 15 2018

maly-pandzik
4014 41ba
Reposted from1985 1985 viamy-little-world my-little-world
maly-pandzik
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko

September 13 2018

maly-pandzik
3304 8867
Reposted fromHypothermia Hypothermia viavolldost volldost
maly-pandzik
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie

August 20 2018

maly-pandzik
5506 bf8c
Reposted fromcontigo contigo viaToshi Toshi
maly-pandzik
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"

August 17 2018

maly-pandzik
When you came to New York
You were
My favourite person in New York
maly-pandzik
2041 0e1f
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera

August 16 2018

maly-pandzik
9394 719f
Reposted fromanheros anheros vialordofdragonss lordofdragonss

August 07 2018

maly-pandzik
8937 f837
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl