Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau
maly-pandzik
Reposted fromFlau Flau
maly-pandzik
9587 9cc2 500
'cause as we know, bananas are good
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaFlau Flau
maly-pandzik
Czy to co dzieje się wewnątrz, widać na zewnątrz? Ktoś ma wielki płomień w duszy, ale nikt nie przychodzi się przy nim ogrzać; przechodnie widzą tylko nikły dym, unoszący się z komina i idą dalej swoją drogą.  Co zatem robić? Podtrzymywać ten ogień w sobie, czekać cierpliwie- ale z jaką niecierpliwością- aż nadejdzie godzina, gdy ktoś zechce przyjść, usiąść przy tym ogniu, pozostać? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
maly-pandzik
Przyjaciela nie opuszcza się nawet wtedy, gdy jest bryłą lodu.
— Wawrzyniec Żuławski
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
maly-pandzik
Jeżeli potrafisz udawać przed ludźmi kogoś kim chciałbyś być, to jesteś też zdolny żeby taki się stać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

January 17 2017

maly-pandzik
2157 bb43
Reposted fromGIFer GIFer viapassingbird passingbird
maly-pandzik
I wszyscy powtarzają: „takie jest życie” i nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami sobie zbudujemy.
— Will Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
maly-pandzik
maly-pandzik

leahclaire:

buzzfeed:

Museums are really weird.

this is awesome, the end

Reposted fromMoonTide MoonTide viapassingbird passingbird

January 16 2017

maly-pandzik
5898 4644 500
mnie tez
Reposted frompankamien pankamien viabarricade barricade

January 15 2017

maly-pandzik
maly-pandzik
6934 c20a 500
Reposted frombiru biru viaoversensitive oversensitive

January 14 2017

maly-pandzik
9324 3a99 500
don't you know?
Reposted fromStonerr Stonerr

January 13 2017

maly-pandzik
3061 3ad2 500
maly-pandzik

January 12 2017

maly-pandzik
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
4372 0dd2
bez celu świeci słońce
porusza się wiatr 

beztrosko kręci się ziemia 
mijają dnie 

nic tu do rozumienia 
wystarczy widzieć i kochać 

to
Jedno
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maly-pandzik
4398 0dd9 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl