Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

maly-pandzik

W życiu dobrze byłoby mieć do siebie tyle szacunku, by odejść od wszystkiego co Cię niszczy.

Naprawdę nie ma sensu dawać się manipulować, kopać prosto w brzuch w imię miłości czy przyjaźni. Że prędzej czy później zaczniesz po prostu tym rzygać. I że prędzej czy później obudzisz się z niesamowitym bólem i rodzącą się wściekłością. Którą ciężko opanować.

Reposted fromdygoty dygoty

September 17 2019

maly-pandzik
0657 0841 800
Reposted fromikhakima ikhakima viaawaken awaken
maly-pandzik
5979 77e5
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianaxilos naxilos
maly-pandzik

They asked a shaman

"What is poison?
- Anything beyond what we need is poison.
It can be power, laziness, food, ego, ambition, vanity, fear, anger, or whatever.

- What is fear?
Non acceptance of uncertainty
If we accept uncertainty, it becomes adventure.

What is envy?
- No acceptance of good in the other.
If we accept good, it becomes inspiration.

What is anger?
- No acceptance of what is beyond our control.
If we accept, it becomes tolerance.

What is hate?
- Non-acceptance of people as they are
If we accept unconditionally, it becomes love. "

— unknown
Reposted fromstonerr stonerr vianazghul nazghul

September 14 2019

maly-pandzik
9397 88ee 800
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

September 12 2019

maly-pandzik
8296 3e12
Reposted fromgubert gubert vialifeless lifeless
maly-pandzik
2856 09c3
Reposted fromgrobson grobson
maly-pandzik
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec

September 11 2019

maly-pandzik
6759 3c37
Reposted fromteijakool teijakool viabiauek biauek

September 10 2019

maly-pandzik
7178 8c4f
Reposted frommangoe mangoe
maly-pandzik

September 08 2019

maly-pandzik
0055 b020
maly-pandzik
5566 2880
Reposted fromteijakool teijakool
maly-pandzik
Reposted fromnaich naich viateijakool teijakool
maly-pandzik
To jeden z najsłynniejszych cytatów Jean-Paula Sartre. Nie znam zbyt dobrze twórczości pani Formann, ale cytat chyba nie należy do niej. Polecam też ten artykuł z wyjaśnieniem co Sartre miał na myśli pisząc "l'enfer c'est les autres". 
https://www.google.com/amp/s/www.the-philosophy.com/sartre-hell-is-other-people/amp

Nie chcę się wymądrzać, po prostu to mój ulubiony filozof i czuję się źle, że jest niepoprawnie podpisany.

September 06 2019

maly-pandzik
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaToshi Toshi
maly-pandzik
Reposted fromtgs tgs viaHackMett-von-Wurst HackMett-von-Wurst
maly-pandzik

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaucieknijmi ucieknijmi

September 05 2019

maly-pandzik
3660 ba3e
plunge
Reposted fromsponzy sponzy viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl