Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

maly-pandzik
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe
maly-pandzik
4222 b1fe 500
Reposted fromatheism atheism viaeglerion eglerion

August 17 2017

maly-pandzik
4239 3c86 500
maly-pandzik
maly-pandzik
Mogę Ci pomóc i dzwonić do Ciebie, jeśli chcesz. Wtedy będziesz już miała od kogo nie odbierać :D

PS. Ruszyłaś z tą terapią coś? :)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 16 2017

maly-pandzik
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
maly-pandzik
1229 9c5e 500
Reposted fromLayza Layza viabanshe banshe
maly-pandzik
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabanshe banshe
maly-pandzik
4264 ffb6
Reposted fromgreensky greensky viaMilkyJoe MilkyJoe

August 14 2017

maly-pandzik
6143 5a9d
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahormeza hormeza

August 11 2017

August 09 2017

maly-pandzik
3537 a806 500
Ben who?
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viavolldost volldost
6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez vialordofdragonss lordofdragonss
1312 cdab 500

sheepkind:

viralthings:

The woman I’m planning to marry showed me this pebble that looks like a guitar pick and with an entirely straight face said “it’s for rock music.”

marry her faster

Reposted fromlizrocks lizrocks viavolldost volldost

August 06 2017

maly-pandzik
4937 5cc6
ZABIJ CIAŁO, A ROZUM SAM UMRZE.
Reposted fromdjLangley djLangley vianoisetales noisetales
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMaryiczary Maryiczary
I learned that just beneath the surface there’s another world, and still different worlds as you dig deeper. I knew it as a kid, but I couldn’t find the proof. It was just a kind of feeling. There is goodness in blue skies and flowers, but another force—a wild pain and decay—also accompanies everything.
— David Lynch (via human-voices)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaeglerion eglerion
maly-pandzik
maly-pandzik
5055 b08e
Reposted fromSixtus Sixtus vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl