Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

maly-pandzik

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viawaniliowaa waniliowaa

June 09 2017

0664 13a3
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakamykowata kamykowata
8068 0225 800
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viakanikani kanikani
maly-pandzik
Kraków. Jeśli zobaczycie dziś człowieka, który dziwnie się zachowuje, zrywa i wącha liście z drzew, podskakuje i uśmiecha się do wszystkich. To znaczy że to ja.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 07 2017

7580 672b 800

kniivila:

Dog does not understand

8761 58fd 800

aceofstars:

I HAVE BEEN LAUGHING AT THIS FOR LIKE 10 MINUTES STRAIGHT OH MY GODD

maly-pandzik
0802 062b 800
Reposted frombongchef bongchef viaabl abl
3068 db93

tethmos:

gailsimone:

These pages have been going around a lot lately. It;s from a story I wrote for Wonder Woman’s 75th Anniversary Special, and I am reblogging to make sure that the artist/co-creator, Colleen Doran, gets proper credit for making Star-Blossom so adorable! :)

This cured my depression

maly-pandzik

June 06 2017

maly-pandzik
maly-pandzik

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
maly-pandzik
9875 8f6d
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales

June 05 2017

maly-pandzik
Czuję się dziś tak dziwnie miło.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maly-pandzik
maly-pandzik
8509 944a
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viagoszko goszko
1190 4b12 800

angryblackgirlrants:

The truth.

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy viasohryu sohryu

June 04 2017

3214 ce39

sweetguts:

unclefather:

you’ve been hit by- you’ve been struck by a smooth criminal

this is the greatest moving picture file that has ever been placed on the internet

Reposted fromShinnomew Shinnomew vialefu lefu
maly-pandzik
9097 f345
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafillandia fillandia
maly-pandzik
maly-pandzik
Keep it up ;)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl