Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

maly-pandzik
3019 fbde 800
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viastonerr stonerr
1496 0db8

dennsokagi:

tatlısınız valla

Reposted frommegumu megumu viaoversensitive oversensitive
maly-pandzik
8776 4ba9
Reposted fromtichga tichga viamkaynoa mkaynoa

daily-dragon-facts:

Dragons don’t kidnap princesses, they rescue them from forced heterosexual romance.

Reposted fromnepotism nepotism viamkaynoa mkaynoa
maly-pandzik
8923 1871 800
daj ać ja pomruczę a ty poczywaj. dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 27 2017

maly-pandzik
2484 c317 800
Reposted fromfungi fungi vialordofdragonss lordofdragonss

June 26 2017

maly-pandzik

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viahormeza hormeza
maly-pandzik
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
maly-pandzik
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr
maly-pandzik
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr

June 23 2017

maly-pandzik
Reposted fromMoonTide MoonTide viaszszsz szszsz

June 21 2017

7946 99c7

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

Reposted fromcobbl3 cobbl3 vialordofdragonss lordofdragonss

June 20 2017

maly-pandzik
maly-pandzik
1377 c80c 800
Reposted fromtfu tfu viakfiati kfiati
maly-pandzik
4260 d9fc
Reposted fromovtza ovtza viaEvrydayJunglist EvrydayJunglist
maly-pandzik


Rainbow Cheesecake

maly-pandzik
3971 2994
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
maly-pandzik
3856 5064
Reposted fromsomersby somersby viaaynis aynis
maly-pandzik
2000 2585
1930/06/29 Sławomir Mrożek, Polish dramatist, writer and cartoonist :) was born.
The caption: "The man who invented himself"
Reposted fromschrodingersdog schrodingersdog viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl