Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

maly-pandzik
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe
maly-pandzik
4222 b1fe 500
Reposted fromatheism atheism viaeglerion eglerion

August 17 2017

maly-pandzik
4239 3c86 500
maly-pandzik
maly-pandzik
Mogę Ci pomóc i dzwonić do Ciebie, jeśli chcesz. Wtedy będziesz już miała od kogo nie odbierać :D

PS. Ruszyłaś z tą terapią coś? :)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 16 2017

maly-pandzik
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
maly-pandzik
1229 9c5e 500
Reposted fromLayza Layza viabanshe banshe
maly-pandzik
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabanshe banshe
maly-pandzik
4264 ffb6
Reposted fromgreensky greensky viaMilkyJoe MilkyJoe

August 14 2017

maly-pandzik
6143 5a9d
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahormeza hormeza

August 18 2017

maly-pandzik
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe
maly-pandzik
4222 b1fe 500
Reposted fromatheism atheism viaeglerion eglerion

August 17 2017

maly-pandzik
4239 3c86 500
maly-pandzik
maly-pandzik
Mogę Ci pomóc i dzwonić do Ciebie, jeśli chcesz. Wtedy będziesz już miała od kogo nie odbierać :D

PS. Ruszyłaś z tą terapią coś? :)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 16 2017

maly-pandzik
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
maly-pandzik
1229 9c5e 500
Reposted fromLayza Layza viabanshe banshe
maly-pandzik
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabanshe banshe
maly-pandzik
4264 ffb6
Reposted fromgreensky greensky viaMilkyJoe MilkyJoe
maly-pandzik
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl