Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

maly-pandzik
0649 396e 800
Reposted fromczinok czinok

August 27 2017

maly-pandzik
1772 6898
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales

August 26 2017

maly-pandzik
7103 f6d3
Reposted frompimpus pimpus viaczinok czinok
maly-pandzik
1077 6b23
Reposted fromkarahippie karahippie
maly-pandzik
Jak ktoś Ci mówi, że jesteś gorszy, najpierw zobacz, kto to mówi. Potem zastanów się, w jakim celu to robi, a potem zorientuj się, w jakim wyścigu startujesz, z kim się ścigasz i właściwie co ci to daje oprócz porównywania się z innymi. Życie niekiedy przypomina bieg przez płotki, ale na szczęście jest też czymś więcej.
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame

August 25 2017

maly-pandzik
3748 9d76
Reposted fromtgs tgs viastonerr stonerr
maly-pandzik

August 21 2017

maly-pandzik
1180 a50e 800
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame
maly-pandzik
7761 6861
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

August 19 2017

maly-pandzik
5727 538f
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viaMilkyJoe MilkyJoe
maly-pandzik
1466 e4c2
Reposted fromGIFer GIFer viavolldost volldost

August 18 2017

maly-pandzik
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe
maly-pandzik
4222 b1fe
Reposted fromatheism atheism viaeglerion eglerion

August 17 2017

maly-pandzik
4239 3c86
maly-pandzik

August 16 2017

maly-pandzik
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
maly-pandzik
1229 9c5e 800
Reposted fromLayza Layza viabanshe banshe
maly-pandzik
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabanshe banshe
maly-pandzik
4264 ffb6
Reposted fromgreensky greensky viaMilkyJoe MilkyJoe

August 14 2017

maly-pandzik
6143 5a9d
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl